Help us spread this important message
Share this!

100 luoda / De 100 skotten / The 100 shots

by Ánndaris Rimpi

Verket är byggt på inspelningar från renslakt. De hundra skotten utgör grundrytmen och motsvarar 100 renars död. Skotten är från slaktmasken som används vid avlivande av ren. Det här verket är ett utdrag från en komposition till Maret Ánne Saras verk Oaivemozit – Galskap – Madness från 2013.

The piece is built on soundrecordings from reindeer slaughtering. The hundred shots becomes the base rhythm and represent 100 reindeers deaths. The shots are feom the slaughterpistol one uses when slaughtering reindeer in modern slaughter houses.

The piece is an excerpt of a compostion for Máret Ánne Sara´s work Oaivemozit – Galskap – Madness, from 2013.